Workshops
(voor info over actuele workshops zie "agenda")

Het Charivari trio geeft regelmatig workshops in Zuid-Amerikaanse en Oost-Europese volksmuziek. Tango, klezmer, cumbia en zigeunerstijlen vormen de basis voor lessen met als hoofdthema: samenspel.
Deelnemers verdiepen zich in nieuw repertoire, leren uit het hoofd te spelen, werken aan begeleidingspatronen en maken kennis met variatie en improvisatie. Het doel van de workshops is de leerlingen muziek te laten maken waarbij samenspel voorop staat en instrumenten uit hun traditionele functies worden gelicht.
Volksmuziek is daarvoor een geschikt medium. Het basismateriaal is eenvoudig en flexibel. De muziek kan worden aangepast aan het niveau van de leerlingen, stemmen kunnen worden toegevoegd of weggelaten en er is ruimte voor improvisatie. Omdat de muziek "speelklaar" is kan in een dag naar een presentatie worden toegewerkt.

DSC 8141
De leden van het Charivari trio zijn niet alleen ervaren spelers maar ook geschoolde docenten. Gezamenlijk zijn ze in staat grote groepen samen te laten spelen zonder dat individuele problemen buiten de waarneming vallen. Daarnaast kunnen ensembles worden opgesplitst en kan het trio gelijktijdig verschillende orkestsekties ondersteunen.
Er zijn verschillende lessen mogelijk: met of zonder bladmuziek; aan leerlingen die al door hun eigen docenten zijn voorbereid of juist "blanco" aan een workshop beginnen; lessen aan vaste ensembles; workshops in het teken van een specifieke muziekstijl. Doorgaans wordt het repertoire door het trio verzorgd, maar het is ook mogelijk het programma in overleg met de deelnemers samen te stellen. In een presentatieconcert worden de resultaten van de lessen gecombineerd met een optreden van het trio.
DSC 8175
Bart workshop


Loading...